Prijímame online platby

Logá kreditných kariet


CD-1 Dokumentácia ISO 9001 stavebné firmy

Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie 4 hodnotenia
 

Predpracovaná dokumentácia k ISO 9001 pre stavebné firmy.

Dostupnosť Skladom
Cena €240
Počet (ks)

   

Kód tovaru 38
Kategória Software
Záruka 2 roky
 
 

Obsah CD
********
/cd-1-demo/index.html

CD obsahuje predpracovanú dokumentáciu k systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 pre stavebné firmy, technologické postupy v stavebníctve. Vypracovaná dokumentácia slúži ako návod/podklad pre vytvorenie Vašej dokumentácie systému manažérstva kvality. Vzory dokumentov k systému manažérstva kvality nemajú všeobecne záväzný charakter. Jednotlivé vzory dokumentácie vrátane formulárov je možné prispôsobiť, nahradiť, prip. vypustiť. Dokumentácia k realizácii produktu je spracovaná len ako pomôcka. Dokumenty, vzory, formuláre sú spracované v programe MS Office - Word. Niektoré dokumenty "ukážky, príklady" na CD sú uložené vo formáte .pdf a .sxw - OpenOffice. Pre zobrazenie a zmenu vzorcov v smerniciach je potrebné nainštalovať MathType.
Inštrukcie k CD
Úvodná ponuka/menu je optimalizovaná pre MSIE 5.0 a vyššie verzie. Pokiaľ sa Vám z akýchkoľvek príčin nedarí otvoriť požadované dokumenty cez úvodnú stránku, dokumenty je možne otvoriť cez prieskumník, tento počítač a pod.
Dokumentácia k systému manažérstva kvality
==========================================
I. úroveň dokumentácie
----------------------
- Politika kvality
- Politika kvality príklad /pdf
- Politika kvality ako vzor na doplnenie/doc
- Ciele kvality
- Ciele kvality ako príklad /pdf
- Ciele kvality ako vzor na doplnenie/doc
- Príručka kvality
- Príručka kvality ako vzor na doplnenie/doc
- Procesný model SMK
- Požiadavky na procesný model v zmysle normy/html
- Štruktúra procesu - zodpovednosť manažmentu/doc
- Štruktúra procesu - manažérstvo zdrojov/doc
- Štruktúra procesu - realizácia produktu /doc
- Štruktúra procesu - meranie, analýza a zlepšovanie/doc
- Štruktúra procesu vzor na doplnenie/doc
II. úroveň dokumentácie
-----------------------
Prvok 4 normy
- Dokumentácia tvorba, riadenie, archivácia
- Smernica SM-01 Dokumentácia vzor na doplnenie/doc
- Registratúrny poriadok - vzor na doplnenie/doc
- Registratúrny plán - vzor na doplnenie/doc
- Vzory formulárov k smernici o dokumentácii/doc
- zoznam formulárov
Prvok 5 normy
- Dokumentácia "Zodpovednosť manažmentu"
- Smernica SM-02 Zodpovednosť manažmentu - vzor na doplnenie/doc
- Smernica SM-03 Zodpovednosť a právomoc - vzor na doplnenie/doc
- Smernica SM-03 Zodpovednosť a právomoc - príklad - /doc
- Formuláre k smernici Zodpovednosť manažmentu
- zoznam formulárov
Prvok 6 normy
- Dokumentácia "Manažérstvo zdrojov"
- Smernica SM-04 Ľudské zdroje - vzor na doplnenie/doc
- Smernica SM-05 Materiálne zdroje - vzor na doplnenie/doc
- Príloha k odpadovému hospodárstvu/pdf
- Formuláre k smerniciam "Manažérstvo zdrojov"
- zoznam formulárov
Prvok 7 normy
- Ukážka Dokumentácie "Realizácia produktu - stavebná firma"
- SM-06 Príprava ponuky - vzor na doplnenie /doc
- SM-07 Príprava stavby - vzor na doplnenie /doc
- SM-08 Nakupovanie - vzor na doplnenie /doc
- SM-09 Realizácia a odovzdanie stavby - vzor na doplnenie /doc
- Formuláre k smerniciam "Realizácia produktu"
- zoznam formulárov
Prvok 8 normy
- Dokumentácia "Meranie, analýza a zlepšovanie"
- Smernica SM-10 Meranie, analýza a zlepšovanie - vzor na doplnenie/doc
- Reklamačný poriadok - vzor na doplnenie/doc
- Formuláre k smernici "Meranie, analýza a zlepšovanie"
- zoznam formulárov
- Príklady záznamov k smernici "Zodpovednosť manažmentu" a "Meranie, analýza a zlepšovanie"
- Správa do preskúmania manažmentom - príklad/doc
- Správa z preskúmania manažmentom - príklad/doc
- Záznam stavu monitorovania a merania procesov - príklad/doc
- Záznam Plán auditov - príklad/doc
- Záznam program auditu - príklad/doc
- Záznam protokol z auditu - príklad/doc
Technologické postupy
---------------------
- TP-01 Zemné práce.doc
- TP-02 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete.doc
- TP-03 Podkladové vrstvy.doc
- TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne.doc
- TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava.doc
- TP-06 Betonárska výstuž.doc
- TP-07 Betón pre konštrukcieie.doc
- TP-08 Oceľové konštrukcie.doc
- TP-09 Vodovody a kanalizácia.doc
- TP-10 Plynovody.doc
- TP-11 Murované konštrukcie.doc
- TP-12 Hydroizolácie.doc
- TP-13 Stierkové omietky.doc
- TP-14 Strechy zo skladaných krytín.doc
- TP-15 Podlahy z dlaždíc.doc
- TP-16 Mazaniny a potery.doc
- TP-17 Lepenie podlahových povlakov z PVC.doc
- TP-18 Keramické obklady.doc
- TP-19 Maliarske práce.doc
- TP-20 Stolárske práce.doc
- TP-21 Debniace práce DOKA.doc
- TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky.doc
- TP-23 Natieračské práce.doc
- TP-24 Klampiarske práce.doc