Prijímame online platby

Logá kreditných kariet


CD-1 Dokumentácia ISO 9001 stavebné firmy

Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie 6 hodnotení
 

Predpracovaná dokumentácia k ISO 9001:2015 pre stavebné firmy.

Dostupnosť Skladom
Cena €240
Počet (ks)

   

Kód tovaru 38
Kategória Software
Záruka 2 roky
 

Obsah CD
********

CD obsahuje predpracovanú dokumentáciu k systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016 pre stavebné firmy, technologické postupy v stavebníctve. Vypracovaná dokumentácia slúži ako návod/podklad pre vytvorenie Vašej dokumentácie systému manažérstva kvality. Vzory dokumentov k systému manažérstva kvality nemajú všeobecne záväzný charakter. Jednotlivé vzory dokumentácie vrátane formulárov je možné prispôsobiť, nahradiť, prip. vypustiť. 
Dokumentácia k systému manažérstva kvality
==========================================

-Príručka kvality – vzor všeobecne na doplnenie

-Karty procesov – vzor na doplnenie

-Politika kvality – vzor na doplnenie

-Ciele kvality – vzor na doplnenie

-Smernica  - Riadenie zdokumentovaných informácii, vzor na doplnenie

-Reklamačný poriadok – vzor na doplnenie

-----------------------
Formuláre
----------------------
- Formuláre vzorové : 57 ks

- Formuláre čisté : 57 ks


-----------------------
Stylopis
----------------
- Smernica používané štýly
- Samotný naformátovaný štýlopis


-----------------------
Príklady pre vypracovanie dokumentácie
----------------
- Príklady smerníc, prirucky kvality, cielov kvality, karty procesov

- Príklady záznamov systému manažérstva (sprava z preskúmania manažmentom, interné audity a pod.)


Technologické postupy
---------------------
- TP-01 Zemné práce.doc
- TP-02 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete.doc
- TP-03 Podkladové vrstvy.doc
- TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne.doc
- TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava.doc
- TP-06 Betonárska výstuž.doc
- TP-07 Betón pre konštrukcieie.doc
- TP-08 Oceľové konštrukcie.doc
- TP-09 Vodovody a kanalizácia.doc
- TP-10 Plynovody.doc
- TP-11 Murované konštrukcie.doc
- TP-12 Hydroizolácie.doc
- TP-13 Stierkové omietky.doc
- TP-14 Strechy zo skladaných krytín.doc
- TP-15 Podlahy z dlaždíc.doc
- TP-16 Mazaniny a potery.doc
- TP-17 Lepenie podlahových povlakov z PVC.doc
- TP-18 Keramické obklady.doc
- TP-19 Maliarske práce.doc
- TP-20 Stolárske práce.doc
- TP-21 Debniace práce DOKA.doc
- TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky.doc
- TP-23 Natieračské práce.doc
- TP-24 Klampiarske práce.doc