Prijímame online platby

Logá kreditných kariet


CD-2 Dokumentácia ISO 9001 rôzne firmy

Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie 9 hodnotení
 

Predpracovaná dokumentácia k ISO 9001:2015 pre rôzne zameranie spoločnosti.

Dostupnosť Skladom
Cena €150
Počet (ks)

   

Kód tovaru 41
Kategória Software
Záruka 2 roky
 

Obsah CD
*********

CD obsahuje predpracovanú dokumentáciu k systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016. Vypracovaná dokumentácia slúži ako návod/podklad pre vytvorenie Vašej dokumentácie systému manažérstva kvality. Vzory dokumentov k systému manažérstva kvality nemajú všeobecne záväzný charakter. Jednotlivé vzory dokumentácie vrátane formulárov je možné prispôsobiť, nahradiť, príp. vypustiť. Dokumentácia je spracovaná ako pomôcka pre firmy z rôznych oblasti. Dokumenty pre realizáciu programu sú vypracované vo formáte .pdf, a .docx.

Dokumentácia k systému manažérstva kvality na CD
=================================================

-Príručka kvality – vzor všeobecne na doplnenie

-Karty procesov – vzor na doplnenie

-Politika kvality – vzor na doplnenie

-Ciele kvality – vzor na doplnenie

-Smernica  - Riadenie zdokumentovaných informácii, vzor na doplnenie

-Reklamačný poriadok – vzor na doplnenie

-----------------------
Formuláre
----------------------
- Formuláre vzorové : 57 ks

- Formuláre čisté : 57 ks


-----------------------
Stylopis
----------------
- Smernica používané štýly
- Samotný naformátovaný štýlopis


-----------------------
Príklady pre vypracovanie dokumentácie
----------------
- Príklady smerníc, prirucky kvality, cielov kvality, karty procesov

- Príklady záznamov systému manažérstva (sprava z preskúmania manažmentom, interné audity a pod.)